CS | SK

Kategorie

Zprávy o stavu sněhu

 

Vážení zákazníci, žádáme Vás, abyste si pečlivě prostudovali naše obchodní podmínky, účinné od 11. 10. 2022. Spotřebitele žádáme zároveň o podrobné prostudování níže uvedených Informací pro spotřebitele. Uzavřením kupní smlouvy s námi potvrzujete a prohlašujete, že jste se s těmito informacemi důkladně seznámili. Uzavřením smlouvy zároveň bezvýhradně přistupujete k obchodním podmínkám a zavazujete se je dodržovat.

 

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

 

1. Provozovatel

 

Před uzavřením kupní smlouvy Vám sdělujeme, že tento internetový obchod umístěný na internetové adrese www.sporticus.cz provozuje a smlouvu uzavíráte s panem Miroslavem Kalinou, IČ: 87292521, místo podnikání: Na Stráni 1627, 250 88, Čelákovice. Prodávající je plátcem DPH.

 

Kontakt: tel.: +420 602 305 007, e-mail: info@sporticus.cz

 

2. Popis zboží a cena

 

Zboží je vždy označeno, vyobrazeno a popsáno, včetně ceny, u konkrétního výrobku nabízeného prodávajícím. Cenu uvádíme s DPH i bez DPH. Cena je uvedena bez nákladů na platbu (poplatky za dobírku apod.) a dodání, jejichž způsob si můžete zvolit. V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností ohledně zboží, jeho označení či popisu nás neváhejte kontaktovat. Komunikace s námi na dálku není spojena s žádnými náklady na prostředky komunikace na dálku mimo běžné náklady na Vaše připojení k e-shopu, případně mimo Vaše běžné náklady na komunikaci prostřednictvím telefonu.

 

3. Kupní smlouva

 

Před odesláním objednávky projdete postupně několik technických kroků. Konkrétními kroky jsou:

 

Nákupní košík – zde se shromažďuje zboží, které bude předmětem Vaší objednávky. Zboží lze z nákupního košíku kdykoliv vyjmout a vždy je tam opět vložit.

 

Způsob dopravy a platby – zde si vyberete požadovaný způsob dopravy zboží a platby za něj.

 

Doručovací údaje – zde zadáte své kontaktní údaje, fakturační adresu a případně nám můžete zaslat textovou zprávu formou poznámky. Uvedeny musejí být minimálně údaje označené jako povinné (hvězdičkou u příslušného pole), které jsou nezbytné pro řádné zpracování objednávky a uzavření kupní smlouvy a bez kterých nelze objednávku provést.

 

Rekapitulace objednávky – zde před odesláním objednávky můžete zrekapitulovat celou objednávku a Vámi zadané údaje. Vrácením k předešlým krokům můžete jednotlivé údaje měnit. Stiskem modrého velkého tlačítka v pravém dolním rohu, které obsahuje text sdělující dokončení objednávky, objednávku odešlete.

 

Prostřednictvím čtvrtého kroku můžete jednoduše a přehledně zjistit a opravit chyby při zadávání údajů před odesláním objednávky.

 

Kupní smlouvu evidujeme a ukládáme. Kupní smlouva Vám bude po každém nákupu zaslána na Váš e-mail. Ke smlouvě tak máte kdykoliv přístup ve Vaší e-mailové schránce.

 

Kupní smlouva se uzavírá a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce.

 

Další zejména právní aspekty uzavření kupní smlouvy naleznete v obchodních podmínkách.

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy

 

Máte právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, a to bez udání důvodu. Tato 14denní lhůta běží ode dne, kdy převezmete zboží. V případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

Spotřebitel může k odstoupení od smlouvy použít tento formulář.

 

Formulář vyplňte, podepište a zašlete na adresu naší prodejny (SPORTICUS, Miroslav Kalina, U Elektry 650/2, 198 00, Praha 9 - Hloubětín) spolu se zbožím.

 

Použití formuláře není povinné, nicméně jeho použití Vám doporučujeme, protože se vyhnete řadě pochybností o tom, zda odstoupení bylo učiněno správně.

 

Odstoupíte-li od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám doručíte odstoupení od smlouvy, kupní cenu za zboží, kterou jste zaplatili. Dopravné za doručení zboží se nevrací. Náklady na vrácení zboží nesete Vy, a to i v případě, že zboží z jakéhokoliv důvodu nelze vrátit běžnou poštovní cestou.

 

Peněžní prostředky Vám budou vráceny stejným způsobem, kterým jste nám je uhradili. V případě, že budete chtít vrátit prostředky jiným způsobem, kontaktujte nás.

 

Odstoupíte-li od smlouvy, nejsme povinni vrátit Vám přijaté peněžní prostředky do chvíle, než nám zpět předáte zboží, kterého se odstoupení týká, nebo věrohodně prokážete, že jste jej odeslali na naši adresu.

 

obchodních podmínkách naleznete specifikaci druhů zboží, u kterých nelze odstoupit od smlouvy.

 

V průběhu lhůty pro odstoupení odpovídáte prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží.

 

5. Dodací podmínky

 

Odeslání předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím obsahuje daňový doklad. Dodání zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle vámi zvoleného způsobu, který si zvolíte při objednání zboží.

 

Pro přepravu zboží využíváme smluvní přepravce Českou Poštu, GLS a Zásilkovna.cz. Zboží běžně zasíláme po celé ČR a na Slovensko. Po dohodě lze však zboží zaslat i do dalších zemí (kalkulaci ceny za přepravu zašleme na požádání).

 

OSOBNÍ VYZVEDNUTÍ V PRAŽSKÉ PRODEJNĚ ZDARMA

 

osobní vyzvednutí objednávek ZDARMA v pražské prodejně Sporticus

 

U Elektry 650/2, Praha 9 - Hloubětín, tel. +420 608 658 007

 

objednávky si můžete vyzvednout během otevírací doby prodejny, obvykle pondělí až pátek

 

OSOBNÍ PŘEDÁNÍ NA VYBRANÝCH SPORTOVNÍCH AKCÍCH ZDARMA

 

osobní předání objednávek ZDARMA na vybraných sportovních akcích

 

seznam vybraných sportovních akcí naleznete v novinkách pod menu vlevo, obvykle se jedná o víkendové akce

 

obvykle se jedná o orientační závody (OB, MTBO, LOB), lyžařské závody (VŠ liga, maratony), běžecké krosy a soustředění

 

předání je nutno domluvit na základě předchozí telefonické domluvy, tel. +420 602 305 007

 

ZÁSILKOVNA.CZ – VÝDEJNÍ MÍSTA ZÁSILKOVNA.CZ

 

osobní vyzvednutí na pobočkách Zásilkovna.cz - síť výdejních míst v ČR

 

je možno zvolit úhradu předem převodem nebo hotově při převzetí na pobočkách Zásilkovna.cz

 

seznam poboček při volbě dopravy při potvrzování objednávky nebo na webu Zasilkovna.cz

 

cena za tento druh přepravy je 59 Kč a platí se pouze u zakázek do 1499 Kč – při objednávce nad 1.500 Kč je poštovné a balné zdarma (platí pro pobočky v rámci ČR)

 

cena za tento druh přepravy je 4 EUR a platí se pouze u zakázek do 99,90 EUR – při objednávce nad 100 EUR je poštovné a balné zdarma (platí pro pobočky v rámci Slovenska)

 

při úhradě dobírkou je k poštovnému účtováno také doběrečné ve výši 15 Kč (0,6 EUR) Tomuto poplatku se lze vyhnout úhradou zboží předem na náš bankovní účet nebo použitím online platby.

 

GLS - General Logistics Systems

 

Prodávající umožňuje dodání prostřednictvím přepravní společnosti General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., se sídlem: Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, („GLS“).

 

doručení následující pracovní den po dni podání, hmotnost maximálně 40 kg

 

v sobotu, v neděli a dnech pracovního klidu se zásilky nedoručují

 

cena za tento druh přepravy je 79 Kč a platí se pouze u zakázek do 2.499 Kč – při objednávce nad 2.500 Kč je poštovné a balné zdarma (platí pro ČR)

 

cena za tento druh přepravy je 6 EUR a platí se pouze u zakázek do 199,90 EUR – při objednávce nad 200 EUR je poštovné a balné zdarma (platí pro Slovensko)

 

při úhradě dobírkou je k poštovnému účtováno také doběrečné ve výši 30 Kč 1,20 EUR). Tomuto poplatku se lze vyhnout úhradou zboží předem na náš bankovní účet nebo použitím online platby.

 

Výše uvedené poplatky neobsahují případné poplatky, které Vám účtuje Váš poskytovatel platebních služeb.

 

ČESKÁ POŠTA – BALÍK DO RUKY

 

Prodávající umožňuje dodání prostřednictvím přepravce společnosti Česká pošta, s.p., se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1. Česká pošta dodává balíky pouze v rámci České republiky.

 

doručení následující pracovní den po dni podání, hmotnost maximálně 30 kg

 

v případě nezastižení na dodací adrese možnost vyzvednutí balíku na Vaší poště do 7 dnů od oznámení o uložení

 

v sobotu, v neděli a dnech pracovního klidu se zásilky nedoručují

 

cena za tento druh přepravy je 129 Kč a platí se pouze u zakázek do 4.999 Kč – při objednávce nad 5.000 Kč je poštovné a balné zdarma

 

při úhradě dobírkou je k poštovnému účtováno také doběrečné ve výši 30 Kč. Tomuto poplatku se lze vyhnout úhradou zboží předem na náš bankovní účet nebo použitím online platby.

 

Výše uvedené poplatky neobsahují případné poplatky, které Vám účtuje Váš poskytovatel platebních služeb.

 

6. Platba

 

Úhrada za Vámi objednané zboží je možné následujícími způsoby

 

Hotově - při osobním předání v pražské prodejně či na vybraných sportovních akcích

 

Dobírka - zboží zaplatíte přepravci (Zásilkovna, GLS, Česká pošta) při dodání na Vámi určenou pobočku nebo na Vámi určenou adresu 

 

Předem převodem na účet - platbu zasílejte na účet 29118299/5500 Raiffeisenbank a.s., variabilní symbol je číslo objednávky z e-mailu s potvrzením objednávky

 

Platba online (platební karta, expresní bankovní převod) - Pokud vlastníte platební kartu, která umožňuje platby na internetu (máte-li pochybnosti, informujte se u své banky), můžete ji využít k úhradě zboží online. Na konci objednávky jen zadáte své šestnáctimístné číslo karty a CVC/CVV kód. Nemusíte se obávat, přenos informací je šifrovaný a tedy naprosto bezpečný.

 

Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti AGMO a.s.

 

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

 

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

7. Reklamace (práva z vadného plnění)

 

Jako spotřebitel jste oprávněn uplatnit práva z vadného plnění, které se u našeho spotřebního zboží vyskytne v době 24 měsíců od převzetí. Výjimky z tohoto práva naleznete v obchodních podmínkách.

 

Nemá-li zboží vlastnosti, které lze očekávat nebo neodpovídá-li právním předpisům, můžete požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se ale vada týká pouze součásti jednotlivého zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.

 

Právo na dodání nového kusu zboží nebo výměnu součásti máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte i právo od smlouvy odstoupit.

 

Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nového kusu zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu. Jako kupující máte právo na přiměřenou slevu i v případě, že Vám nemůžeme dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

 

Právo z vadného plnění Vám však nenáleží, pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo pokud jste vadu sami způsobili.

 

Jakákoliv práva z vad se uplatňují u nás jako u prodávajícího, pokud na zboží není uvedeno jinak.

 

Reklamované zboží posílejte spolu s kompletní dokumentací na adresu naší prodejny (SPORTICUS, Miroslav Kalina, U Elektry 650/2, 198 00, Praha 9-Hloubětín). Pro snazší vyřízení reklamace můžete použít tento reklamační protokol.


K reklamaci posílejte pouze čisté zboží (týká se především obuvi)!

 

Další informace o reklamacích a právech z vadného plnění naleznete v našich obchodních podmínkách.

 

8. Ochrana osobních dat

 

Respektujeme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data maximálně chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

 

9. Prodej a platba za zboží

 

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi). Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto osobně v smluveném místě předání zboží, dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků, a to před odesláním zboží kupujícímu.

 

10. Závěrečná ustanovení

 

Tyto informace pro spotřebitele tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a obchodních podmínek. Uzavřením smlouvy jako spotřebitel potvrzujete, že jste se v dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy nebo před tím, než jste učinili závaznou nabídku, seznámili se všemi výše uvedenými skutečnostmi a zároveň i s našimi obchodními podmínkami, ke kterým uzavřením kupní smlouvy přistupujete.

 

Za internetový obchod www.sporticus.cz

 

Miroslav Kalina

Na Stráni 1627

250 88, Čelákovice

 

Najdete nás i na MALL.CZ